FANDOM


Lolipedie je neziskový projekt, jehož cílem je zvýšit informovanost o japonské módě v České Republice. Nachází se zde také články převzaté či přeložené z jiných míst, převážně blogů. Každý převzatý obsah je řádně označen a k dispozici je odkaz na původní zdroj. Pokud jste na takový článek narazili a nepřejete si, aby byl zde přítomen, prosím dejte nám vědět a článek bez prodlevy odstraníme. Děkuji.


Lolipedie is nonprofitable project whose goal is to raise knowledge about japanese fashion in Czech Republic. Articles adopted or translated from another sites, mostly blogs, are also present here. Every adopted content is properly marked and the link to original resouce is included. If you happened upon such an article and do not wish is present here, please let us know and we will remove it promptly. Thank you.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.